Arxiu Municipal de Cambrils

Descripció

L'Arxiu Municipal de Cambrils conserva i divulga la documentació de l'Ajuntament de Cambrils i és el responsable del seu sistema de gestió. També conserva i divulga els documents que persones, famílies, entitats i empreses dipositen o cedeixen a l'Ajuntament pel seu valor dins del patrimoni municipal. L'Arxiu té cura dels documents que genera l'Ajuntament de Cambrils amb un triple objectiu: donar suport a l'acció administrativa de l'Ajuntament, garantir els drets dels ciutadans i salvaguardar el patrimoni cultural cambrilenc. Les seves funcions es mouen entre l'administració i el patrimoni, entre els drets individuals i la història col·lectiva.

Conjunt de dades