Museu d’Història de Cambrils

Descripció

El Museu d’Història de Cambrils és un projecte cultural amb l’objectiu de fomentar la conservació, difusió i gestió del patrimoni històrico-cultural del municipi. Aquest projecte es desenvolupa de forma permanent des de l’any 1999, quan l’Ajuntament de Cambrils crea l’organisme autònom Museu d’Història de Cambrils, en el qual també hi participen el Centre d’Estudis Cambrilencs i la Cooperativa Agrícola - Caixa Agrària de Cambrils. L'estructura museística, composta per diferents edificis i espais, ofereix una perspectiva àmplia de la història de Cambrils, des de la prehistòria fins al segle XX, permetent la preservació i l’estudi d’aquest patrimoni distribuït pel municipi.

Conjunt de dades