Marc Gil Garrusta

Descripció

Marc Gil Garrusta és Doctor en Història per la Universitat de Barcelona (UB), professor d’Història Contemporània i Món Actual a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i membre del grup IdentiCat.Llengua, cultura i identitat en l'era global d’aquesta universitat. És autor del llibre Barcelona al servei del Nuevo Estado. Depuració a l’Ajuntament durant el primer franquisme (Eumo Editorial, Vic 2017. ISBN: 978-84-9766-609-1) i de la tesi doctoral La instauració del régim franquista a l’Ajuntament de Barcelona: depuració i reconfiguració de l’Administració municipal

Conjunt de dades