Josep Portella Coll

Descripció

Josep Portella Coll és llicenciat en Geografia i Història (Universitat de les Illes Balears, 1986). Coordinador de la Col·lecció Quaderns de Folklore de Menorca des de 1979, i membre de la Secció de Ciències Socials de l´Institut Menorquí d’Estudis (IME) . Director del Servei Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Maó (1986-2021), Conseller de Cultura, Educació i Esports (1999-2003) i Diputat del Parlament de les Illes Balears (1995-2003). Recentment, les seves investigacions s'han centrat en la repressió de la posguerra i les biografies de personatges locals. Destaca la seva pormenoritzada investigació Llibre d'exilis : diccionari biogràfic de l'exili menorquí (Ed. Consell Insular de Menorca, 2018 - ISBN: 978-84-947942-1-6) i, entre molts d'altres, Imatges : la vida a Menorca durant la transició (1973-1983) (Monografía, Ed. Consell Insular de Menorca, 2002 - ISBN: 978-84-606-3290-0). Se'l pot contactar a bep.portella@gmail.com

Conjunt de dades