Pere Gasol i Pujol

Descripció

Pere Gasol i Pujol és llicenciat en Història i professor en un institut de secundària. Centra les seves nombroses investigacions en l’època de la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme a Manresa. És co-autor de La Guerra Civil (1936-1939), volum II (Col·lecció Història gràfica de Manresa, Parcir Edicions Selectes, Manresa, 1993) junt amb Joaquim Aloy i Bosch i Ramon Fons i Vilardell, on s’hi van publicar els llistats que s’han anat enriquint amb diverses contribucions per elaborar Els morts de la Guerra Civil a Manresa dins memoria.cat.

Conjunt de dades