Els bombardeigs de Barcelona

Descripció

L'origen del conjunt de dades Els bombardeigs de Barcelona, amb més de 2.000 registres, és l'apèndix del llibre Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939) de Joan Villarroya i Font (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999. ISBN-978-84-8415-097-8). L'equip del Datalab de BTV (Barcelona Televisió) el va extreure mitjançant eines OCR (reconeixement òptic de caracters) i el va reestructurar, contrastant les dades amb les publicades en l'exposició Barcelona bombardejada pel Memorial Democràtic (2008) i amb les de El cost humà de la Guerra Civil a Catalunya del Centre d'Història Contemporània de Catalunya.

URL de referència

Autoria

Fonts

Arxiu de l'Hospital Clínic de Barcelona

    Llibre de Defuncions Judicials (desembre 1937/ 6 gener 1939)

Archivo Biblioteca de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (ABDGIP) (Madrid)

Arxiu de l'Hospital General de Catalunya (actual Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)

    Registre d'ingressos

Registre Civil de Barcelona

    Defuncions de la ciutat de Barcelona

Cementiri de Montjuïc de Barcelona

    Registre d'entrada