Funcionariat depurat a l’Ajuntament de Barcelona

Descripció

El conjunt de dades Funcionariat depurat a l’Ajuntament de Barcelona, amb més de 1.600 registres, és un llistat de persones elaborat per l’Arxiu Contemporani de Barcelona i forma part del web . La depuració franquista de funcionaris municipals a Barcelona Entre març de 1939 i desembre del 1940 el Jutjat d’Instrucció Especial de Depuració de Funcionaris va obrir 7.100 expedients sancionadors i va imputar càrrecs a un/a de cada tres funcionaris/es municipals arrel de la Ley fijando normas para la depuración de los funcionarios públicos, de 10 de febrer de 1939. De les 1.618 persones depurades, en total 922 foren destituïdes, 94 inhabilitades, i 602 van rebre sancions temporals d’entre un mes i dos anys de suspensió de feina i sou; d’aquestes, una de cada cinc va ser també inhabilitada per a càrrecs de comandament o de confiança. El 27 d'abril de 2018, gairebé 80 anys després, el Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l'anul·lació dels expedients de depuració tramitats. L’Arxiu Municipal fa públic el llistat al seu web i el rescabalament es va publicar a la Gaseta Municipal el 17 de maig de 2018. La publicació d’aquest llistat és també fruit de la tesi doctoral La instauració del régim franquista a l’Ajuntament de Barcelona: Depuració i reconfiguració de l’Administració municipal i posterior llibre Barcelona al servei del 'Nuevo Estado de Marc Gil Garrusta.

URL de referència

Autoria

Fonts

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

    Sèrie Represàlia Política (F193) Fons de l’Ajuntament de Barcelona