Fusilados en la Prisión Provincial de Gerona (1939-1942)

Descripció

El conjunt de dades Fusilados en la Prisión Provincial de Gerona (1939-1942), amb gairebé 500 registres, està basat en la transcripció de Mercedes Fernández del llibre Óbitos. Prisión Provincial 1939-1942 . Procedeix del web amb documents de la Guerra Civil Espanyola que manté Jaime Cinca Yago. El llibre procedeix de l’Arxiu Diocesà de Girona i es va obtenir digitalitzat del web familysearch.org. Altres documents del web són els índexs de l'apartat Político Social del Centro Documental de la Memoria Histórica.

URL de referència

Autoria

Fonts

Arxiu Diocesà de Girona

    Óbitos Prisión Provincial 1939 – 1942