ABADAL ROIGET, Joaquín

Origen de les dades

Cognoms, Nom: ABADAL ROIGET, Joaquín

Edat: 33

Municipi naixement: Masdenverge

Comarca naixement: Montsià

Província naixement: Tarragona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Masdenverge

Comarca residència: Montsià

Província residència: Tarragona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 001005

Any inicial: 1938

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Absolt

Número Referència ANC: 45164

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents