ADELL GISBERT, Benjamín

Origen de les dades

Cognoms, Nom: ADELL GISBERT, Benjamín

Edat: 28

Municipi naixement: Montant

Comarca naixement: Alt Millars

Província naixement: Castelló

Comunitat autònoma naixement: Comunitat Valenciana

País residència: Espanya

Municipi residència: Sénia, la

Comarca residència: Montsià

Província residència: Tarragona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 023090

Any inicial: 1940

Any aprovació resolució: 1942

Pena: Dotze anys i un dia de reclusió temporal

Commutació / Indult (demanat): Sis anys i un dia de presó major

Número Referència ANC: 43444

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents