ALEU GORDÓ, Remigio

Origen de les dades

Cognoms, Nom: ALEU GORDÓ, Remigio

Edat: 28

Municipi naixement: Conca de Dalt

Pedania / Agregat de naixement: Torallola

Comarca naixement: Pallars Jussà

Província naixement: Lleida

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Conca de Dalt

Pedania / Agregat de residència: Torallola

Comarca residència: Pallars Jussà

Província residència: Lleida

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 001822

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1940

Pena: Reclusió perpètua

Commutació / Indult (demanat): Dotze anys de presó major

Número Referència ANC: 45349

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents