ALTÉS MERCADER, Carlos

Origen de les dades

Cognoms, Nom: ALTÉS MERCADER, Carlos

Edat: 68

Municipi naixement: Tarragona

Comarca naixement: Tarragonès

Província naixement: Tarragona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Vendrell, el

Comarca residència: Baix Penedès

Província residència: Tarragona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Nº causa TMT3: 004826

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Mort

Commutació / Indult (demanat): Reclusió perpètua

Número Referència ANC: 2539

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents