AMAT GUIVERNAU, Samuel

Origen de les dades

Cognoms, Nom: AMAT GUIVERNAU, Samuel

Edat: 23

Municipi naixement: Nulles

Comarca naixement: Alt Camp

Província naixement: Tarragona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Nulles

Comarca residència: Alt Camp

Província residència: Tarragona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 005034

Any inicial: 1940

Any aprovació resolució: 1940

Pena: Sobreseïment

Número Referència ANC: 15727

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents