ANDREU PANÓS, Ramon

Origen de les dades

Cognoms, Nom: ANDREU PANÓS, Ramon

Edat: 55

Municipi naixement: Sant Martí de Riucorb

Pedania / Agregat de naixement: Sant Martí de Maldà

Comarca naixement: Urgell

Província naixement: Lleida

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Sant Martí de Riucorb

Pedania / Agregat de residència: Sant Martí de Maldà

Comarca residència: Urgell

Província residència: Lleida

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 028251

Any inicial: 1941

Pena: Sobreseïment

Número Referència ANC: 28661

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents