Abadia Abadia, Alfons

Origen de les dades

Cognoms, Nom: Abadia Abadia, Alfons

Edat: 38

Lloc naixement: Tortosa

Data mort o desaparició: 5-6-38

Lloc mort o desaparició: Hospital militar base

Municipi mort o desaparició: Manresa

Destinació: Soldado de la 121 Brigada, 3r Batallón, 2ª Compañía

Lloc enterrament: Fosa militar del cementerio de Manresa

Registre Civil de Manresa (tom i pàgina): Tomo 127/pág. 440

Font 2: Relació soldats morts en els Hospitals Militars d'ací, enterrats a la fossa militar

Referències

Conjunt de dades Manresa. Fosa militar del cementerio

Autoria

Fonts

Registre Civil del Jutjat de Manresa

    Llibre de Defuncions de Manresa

Arxiu Comarcal del Bages

    Relació soldats morts en els Hospitals Militars d'ací, enterrats a la fossa militar

Cementiri de Manresa

    Registre del cementiri de Manresa

Related documents