ARTIGA GRISO, María

Origen de les dades

Cognoms, Nom: ARTIGA GRISO, María

Municipi residència: Reus

Comarca residència: Baix Camp

Província residència: Tarragona

Tipus de procediment 1: Diligències prèvies

Tipus de procediment 2: Diligències prèvies

Nº causa TMT3: 000490

Any inicial: 1940

Any aprovació resolució: 1943

Pena: Sense declaració de responsabilitats

Número Referència ANC: 43243

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Llista reparació jurídica víctimes franquisme - TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents