BALDIRA GRISO, Pedro

Origen de les dades

Cognoms, Nom: BALDIRA GRISO, Pedro

Edat: 49

Municipi naixement: Riba-roja d'Ebre

Comarca naixement: Ribera d'Ebre

Província naixement: Tarragona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Riba-roja d'Ebre

Comarca residència: Ribera d'Ebre

Província residència: Tarragona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 29984

Any inicial: 1942

Pena: Sobreseïment

Número Referència ANC: 27353

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Llista reparació jurídica víctimes franquisme - TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents