BARDINA GATELL, Nicasio

Origen de les dades

Cognoms, Nom: BARDINA GATELL, Nicasio

Edat: 35

Municipi naixement: Perafort

Comarca naixement: Tarragonès

Província naixement: Tarragona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Alió

Comarca residència: Alt Camp

Província residència: Tarragona

Tipus de procediment 1: Diligències prèvies

Tipus de procediment 2: Diligències prèvies

Nº causa TMT3: 415

Any inicial: 1940

Any aprovació resolució: 1941

Pena: Sense declaració de responsabilitats

Número Referència ANC: 23881

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents