BARGET BERGARA, Antonio

Origen de les dades

Cognoms, Nom: BARGET BERGARA, Antonio

Tipus de procediment 1: Diligències prèvies

Tipus de procediment 2: Diligències prèvies

Nº causa TMT3: 6242

Any inicial: 1941

Any aprovació resolució: 1942

Pena: Arxiu

Número Referència ANC: 18340

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents