BARNEDA PAGÈS, Virgilio

Origen de les dades

Cognoms, Nom: BARNEDA PAGÈS, Virgilio

Edat: 34

Municipi naixement: Agullana

Comarca naixement: Alt Empordà

Província naixement: Girona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Capmany

Comarca residència: Alt Empordà

Província residència: Girona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 1792

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1940

Pena: Absolt, remissió o a disposició d'altres autoritats

Número Referència ANC: 24164

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents