BARRIS BOHIGAS, Esteban

Origen de les dades

Cognoms, Nom: BARRIS BOHIGAS, Esteban

Edat: 49

Municipi naixement: Preses, les

Comarca naixement: Garrotxa

Província naixement: Girona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Preses, les

Comarca residència: Garrotxa

Província residència: Girona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 396

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Reclusió perpètua

Commutació / Indult (demanat): Sis anys i un dia de presó major

Número Referència ANC: 51925

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents