BASCOMPTE SOLER, Cayetano

Origen de les dades

Cognoms, Nom: BASCOMPTE SOLER, Cayetano

Edat: 21

Municipi naixement: Avià

Comarca naixement: Berguedà

Província naixement: Barcelona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Olvan

Comarca residència: Berguedà

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 6275

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Mort

Commutació / Indult (demanat): Reclusió perpètua/ Vint anys de reclusió menor/

Número Referència ANC: 299

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents