BERNAT APARICIO, Cándida

Origen de les dades

Cognoms, Nom: BERNAT APARICIO, Cándida

Edat: 49

Municipi naixement: Castelló de la Plana

Comarca naixement: Plana Alta

Província naixement: Castelló

Comunitat autònoma naixement: Comunitat Valenciana

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Llibertat

Número Referència ANC: 47752

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents