BERROYA MARTÍNEZ, Máximo

Origen de les dades

Cognoms, Nom: BERROYA MARTÍNEZ, Máximo

Edat: 45

Municipi naixement: San Vicente de la Barquera

Província naixement: Cantàbria

Comunitat autònoma naixement: Cantàbria

País residència: Espanya

Municipi residència: Bilbao

Província residència: Biscaia

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 2374

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1940

Pena: Dotze anys i un dia de reclusió temporal

Commutació / Indult (demanat): Sis anys de presó major

Número Referència ANC: 24181

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents