Andres Andres, Esteban

Origen de les dades

Cognom 1: Andres

Cognom 2: Andres

Nom: Esteban

Nº causa TMT1: 1401

Any: 1958

Lligall: 216

Referències

Conjunt de dades 1a Región Militar. Procedimientos Judiciales Militares TMT1

Autoria

Fonts

Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)

    Expedientes judiciales del Tribunal Militar Primero

Related documents