Benito Reques, Santiago

Origen de les dades

Cognom 1: Benito

Cognom 2: Reques

Nom: Santiago

Nº causa TMT1: 898

Any: 1961

Lligall: 413

Referències

Conjunt de dades 1a Región Militar. Procedimientos Judiciales Militares TMT1

Autoria

Fonts

Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)

    Expedientes judiciales del Tribunal Militar Primero

Related documents