Castejon Castejon, Joaquin

Origen de les dades

Cognom 1: Castejon

Cognom 2: Castejon

Nom: Joaquin

Nº causa TMT1: 426

Any: 1961

Lligall: 341

Referències

Conjunt de dades 1a Región Militar. Procedimientos Judiciales Militares TMT1

Autoria

Fonts

Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)

    Expedientes judiciales del Tribunal Militar Primero

Related documents