HIDALGO CASAS, Jesusa

Origen de les dades

Cognoms, Nom: HIDALGO CASAS, Jesusa

Edat: 60

Municipi naixement: Navarrete

Província naixement: Rioja

Comunitat autònoma naixement: Rioja

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 032372

Any inicial: 1942

Any aprovació resolució: 1943

Pena: Sobreseïment

Número Referència ANC: 44250

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents