JIMÉNEZ JIMÉNEZ MONTOYA, José

Origen de les dades

Cognoms, Nom: JIMÉNEZ JIMÉNEZ MONTOYA, José

Edat: 56

Municipi naixement: Teresa de Cofrents

Comarca naixement: Vall de Cofrents-Aiora

Província naixement: València

Comunitat autònoma naixement: Comunitat Valenciana

País residència: Espanya

Municipi residència: Manresa

Comarca residència: Bages

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Nº causa TMT3: 013283

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Absolt

Número Referència ANC: 3081

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents