LAVILLA TUTOR, Longinos

Origen de les dades

Cognoms, Nom: LAVILLA TUTOR, Longinos

Edat: 22

Municipi naixement: Matalebreras

Província naixement: Sòria

Comunitat autònoma naixement: Castella-Lleó

País residència: Espanya

Municipi residència: Ascó

Comarca residència: Ribera d'Ebre

Província residència: Tarragona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Mort

Afusellament: executat/da

Número Referència ANC: 56721

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents