LEAL ALONSO, Victoriano

Origen de les dades

Cognoms, Nom: LEAL ALONSO, Victoriano

Edat: 33

Municipi naixement: Alcalá de Henares

Província naixement: Madrid

Comunitat autònoma naixement: Comunitat de Madrid

País residència: Espanya

Municipi residència: Alcalá de Henares

Província residència: Madrid

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 033295

Any inicial: 1944

Any aprovació resolució: 1945

Pena: Vint anys i un dia de reclusió menor

Número Referència ANC: 57737

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents