MAGRÉ ELIAS, Elías

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MAGRÉ ELIAS, Elías

Edat: 29

Municipi naixement: Sarral

Comarca naixement: Conca de Barberà

Província naixement: Tarragona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Sarral

Comarca residència: Conca de Barberà

Província residència: Tarragona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 002867

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Vint anys de reclusió temporal

Número Referència ANC: 52659

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents