MAIMÓ PUIG, Jaime

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MAIMÓ PUIG, Jaime

Edat: 55

Municipi naixement: Granollers

Comarca naixement: Vallès Oriental

Província naixement: Barcelona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Granollers

Comarca residència: Vallès Oriental

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Nº causa TMT3: 005955

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Sobreseïment provisional i dos mesos d'arrest major

Número Referència ANC: 945

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents