MAIMÓ XIRAU, Jaime

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MAIMÓ XIRAU, Jaime

Edat: 45

Municipi naixement: Vilanova del Vallès

Comarca naixement: Vallès Oriental

Província naixement: Barcelona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Vilanova del Vallès

Comarca residència: Vallès Oriental

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Nº causa TMT3: 008862

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Vint anys de reclusió temporal

Número Referència ANC: 3276

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents