MÁÑEZ GRAN, Ceferino

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MÁÑEZ GRAN, Ceferino

Edat: 24

Municipi naixement: Monòver

Pedania / Agregat de naixement: Cases del Senyor, les

Comarca naixement: Valls del Vinalopó

Província naixement: Alacant

Comunitat autònoma naixement: Comunitat Valenciana

País residència: Espanya

Municipi residència: Monòver

Pedania / Agregat de residència: Cases del Senyor

Comarca residència: Vinalopó Mitjà

Província residència: Alacant

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 002574

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Mort

Commutació / Indult (demanat): Catorze anys de reclusió temporal

Número Referència ANC: 52041

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents