MANRESA MARTÍNEZ, Daniel

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MANRESA MARTÍNEZ, Daniel

Edat: 49

Municipi naixement: Murcia

Pedania / Agregat de naixement: Corvera

Província naixement: Múrcia

Comunitat autònoma naixement: Regió de Múrcia

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 003702

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Vint anys de reclusió temporal

Commutació / Indult (demanat): Dotze anys i un dia de reclusió menor/ Indultat/

Número Referència ANC: 473

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents