MARTÍ PEGUERA, Genaro

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MARTÍ PEGUERA, Genaro

Edat: 27

Municipi naixement: Juneda

Comarca naixement: Garrigues

Província naixement: Lleida

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Juneda

Comarca residència: Garrigues

Província residència: Lleida

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 003526

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1940

Pena: Vint anys de reclusió temporal

Número Referència ANC: 21312

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents