MARTÍN MARTÍN, Juan

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MARTÍN MARTÍN, Juan

Edat: 37

Municipi naixement: Berja

Província naixement: Almeria

Comunitat autònoma naixement: Andalusia

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Diligències prèvies

Tipus de procediment 2: Diligències prèvies

Any inicial: 1940

Any aprovació resolució: 1943

Pena: Sobreseïment

Número Referència ANC: 19757

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents