MARTÍNEZ ALMAZÁN, Nicasio

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MARTÍNEZ ALMAZÁN, Nicasio

Edat: 49

Municipi naixement: Argecilla

Província naixement: Guadalajara

Comunitat autònoma naixement: Castella-la Manxa

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Diligències prèvies

Tipus de procediment 2: Diligències prèvies

Nº causa TMT3: 009828

Any inicial: 1943

Any aprovació resolució: 1943

Pena: Sense declaració de responsabilitats

Número Referència ANC: 44312

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents