MARTÍNEZ LUCAS, José

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MARTÍNEZ LUCAS, José

Edat: 28

Municipi naixement: Reus

Comarca naixement: Baix Camp

Província naixement: Tarragona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Vilanova i la Geltrú

Comarca residència: Garraf

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 030099

Any inicial: 1942

Any aprovació resolució: 1943

Pena: Mort

Afusellament: executat/da

Número Referència ANC: 42767

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents