MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ana

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ana

Edat: 48

Municipi naixement: Cuevas del Almanzora

Província naixement: Almeria

Comunitat autònoma naixement: Andalusia

País residència: Espanya

Municipi residència: Palma

Província residència: Illes Balears

Tipus de procediment 1: Diligències prèvies

Tipus de procediment 2: Diligències prèvies

Nº causa TMT3: 004071

Any inicial: 1940

Any aprovació resolució: 1940

Pena: Sense declaració de responsabilitats

Número Referència ANC: 17687

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents