MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Elías

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Elías

Edat: 49

Municipi naixement: Montealegre del Castillo

Província naixement: Albacete

Comunitat autònoma naixement: Castella-la Manxa

País residència: Espanya

Municipi residència: Madrid

Província residència: Madrid

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Causa

Nº causa TMT3: 000174

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Sis anys i un dia de presó major

Número Referència ANC: 11270

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents