MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Elvira

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Elvira

Edat: 18

Municipi naixement: Soria

Província naixement: Sòria

Comunitat autònoma naixement: Castella-Lleó

País residència: Espanya

Municipi residència: Soria

Província residència: Sòria

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Nº causa TMT3: 000004

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Llibertat

Número Referència ANC: 3650

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents