MASÓ BORY, Nilo

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MASÓ BORY, Nilo

Edat: 35

Municipi naixement: Barcelona

Comarca naixement: Barcelonès

Província naixement: Barcelona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra

Tipus de procediment 2: Sumaríssim

Nº causa TMT3: 018290

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1942

Pena: Dotze anys i un dia de reclusió temporal

Commutació / Indult (demanat): Sis anys i un dia de presó major

Número Referència ANC: 20927

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents