MATEOS FERNÁNDEZ, María Angustias

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MATEOS FERNÁNDEZ, María Angustias

Edat: 16

Municipi naixement: Granada

Província naixement: Granada

Comunitat autònoma naixement: Andalusia

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Tipus de procediment 2: Causa ordinària

Nº causa TMT3: 000106/IV73

Any inicial: 1973

Pena: Cinc anys de presó menor

Número Referència ANC: 100160

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents