MORATA MORATA, Feliciano

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MORATA MORATA, Feliciano

Edat: 39

Municipi naixement: Villanueva de Alcardete

Província naixement: Toledo

Comunitat autònoma naixement: Castella-la Manxa

País residència: Espanya

Municipi residència: Sabadell

Comarca residència: Vallès Occidental

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Diligències prèvies

Tipus de procediment 2: Diligències prèvies

Any inicial: 1939

Any aprovació resolució: 1939

Pena: Sense declaració de responsabilitats

Número Referència ANC: 2271

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents