MUÑOZ ARANDA, Araceli

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MUÑOZ ARANDA, Araceli

Edat: 29

Municipi naixement: Madrid

Província naixement: Madrid

Comunitat autònoma naixement: Comunitat de Madrid

País residència: Espanya

Municipi residència: Barcelona

Comarca residència: Barcelonès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Diligències prèvies

Tipus de procediment 2: Diligències prèvies

Nº causa TMT3: 011896

Any inicial: 1945

Any aprovació resolució: 1945

Pena: Sense declaració de responsabilitats

Número Referència ANC: 57325

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents