MUÑOZ MORATA, José

Origen de les dades

Cognoms, Nom: MUÑOZ MORATA, José

Edat: 47

Municipi naixement: Barcelona

Comarca naixement: Barcelonès

Província naixement: Barcelona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Vilafranca del Penedès

Comarca residència: Alt Penedès

Província residència: Barcelona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Any inicial: 1940

Any aprovació resolució: 1940

Pena: Reclusió perpètua

Número Referència ANC: 9300

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents