RAMON MAIMÓ, Serapio

Origen de les dades

Cognoms, Nom: RAMON MAIMÓ, Serapio

Edat: 52

Municipi naixement: Altafulla

Comarca naixement: Tarragonès

Província naixement: Tarragona

Comunitat autònoma naixement: Catalunya

País residència: Espanya

Municipi residència: Palamós

Comarca residència: Baix Empordà

Província residència: Girona

Tipus de procediment 1: Consells de guerra []

Tipus de procediment 2: Causa ordinària

Nº causa TMT3: 032160

Any inicial: 1943

Any aprovació resolució: 1943

Pena: Absolt

Número Referència ANC: 47215

Autoria i data de la descripció: ANC 2017 07 12

Referències

Conjunt de dades Catalunya. Procedimientos judiciales militares TMT3

Autoria

Fonts

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

    Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1981

Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero

    Serie documental Procedimientos Judiciales Militares (Sumarísimos) 1939-1980

Related documents