GASPAR GASPAR, JOSE

Origen de les dades

Cognom 1: GASPAR

Cognom 2: GASPAR

Nom: JOSE

Fons: MADRID

Nº causa TMT1: 1835

Lligall: 7087

Referències

Conjunt de dades Procedimientos judiciales militares del Tribunal Militar Territorial 1º - TMT1

Autoria

Fonts

Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD)

    Procedimientos Judiciales incoados por la Justicia Militar a raíz de la Guerra Civil y durante la etapa franquista del Tribunal Militar Territorial 1º

Related documents